COMUNICAT AJF

PROCES VERBAL

COMITETUL DE URGENTA

09.03.2020

 

      Intrunit in data de 09.03.2020 conform articolului 43 din Statutul AJF Suceava Comitetetul de Urgenta al AJF Suceava adopta cu unanimitate urmatoarea decizie:

      În conformitate cu dispozițiile art. 43 din Statutul Asociației Județene de Fotbal Suceava, Comitetul de Urgență compus din Ciprian Anton – președinte AJF Suceava, Constantin Aurel – vicepreședinte AJF Suceava, Daraba Iulian – vicepreședinte AJF Suceava, având în vedere punctul 2 al Hotărârii nr. 6 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României dispune ca jocurile din cadrul competițiilor organizate de AJF Suceava, programate până la data de 31.03.2020 inclusiv, să se desfășoare fără spectatori în conformitate cu prevederile art. 59 alin. 2 din ROAF: În cazul în care jocul se desfăşoară fără spectatori (“cu porţile închise“), au acces în stadion persoanele prevăzute la alin.1, lit. a)–j), la care se adaugă:

 1. a. Maximum 30 de oficiali, jucători, sponsori din cadrul fiecărui club, pe bază de tabel nominal semnat de delegatul clubului, care se va anexa la raportul observatorului (secretarului de joc). Tabelul cu maximum 30 de persoane / echipă, este separat de persoanele menționate mai jos și de persoanele din raportul arbitrului;  
  b. Personalul angajat al clubului, strict necesar pentru funcţionarea instalaţiilor stadionului şi organizarea jocului, pe bază de tabel nominal şi legitimaţie de serviciu;
  c. Forţe de ordine ; numărul de persoane din dispozitivul de siguranță va fi consemnat în planul de acțiune; – dacă este cazul
  d. Ziarişti, câte unul de la fiecare organ de presă, pe bază de tabel nominal întocmit de clubul organizator;
  e. Cel mult 5 persoane, reprezentând autorităţile publice locale;
  f. Reprezentanţii FRF/LPF/
  AJF/AMFB, pe baza legitimaţiei de serviciu sau a delegaţiei emisă de forul competent.
  g. Secretarul de joc va supraveghea respectarea prevederilor de mai sus.

  Prin excepție de la prevederile de mai sus, în situația obținerii de către clubul organizator, a avizului prealabil al Direcției de Sănătate Publică competente la nivel local, jocurile vor putea fi organizate cu spectatori cu respectarea următoarelor condiții:

  I – numărul de participanți să fie mai mic de 1.000

  II – să fie efectuată o analiză a riscului cu privire la organizarea jocului respectiv cu spectatori elaborată la nivelul Institutului Național de Sănătate Publică (anexată)

Share Button

Leave a Reply